Inspectie

Brandkranen

Uit onderzoek van BluswaterOK blijkt dat de verantwoordelijkheid voor en afspraken over bluswatervoorzieningen per korps, gemeente en/of veiligheidsregio verschillend kunnen zijn. BluswaterOK speelt hier op in met haar concept inspectie en klein onderhoud van bluswatervoorzieningen.

Schouwen
Onder schouwen verstaat BluswaterOK het visueel inspecteren van de brandkraan op bereikbaarheid, vindbaarheid en beschikbaarheid.

Inspectie en preventief onderhoud
Met deze inspectie en uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt beoogd de brandkraan vindbaar, bereikbaar en bedrijfsklaar op te leveren. Dit is inclusief kleine onderhoudswerkzaamheden zoals verwijderen onkruid of mierennesten en de inspectie op het gelijktijdig plaatsen van kraansleutel en opzetstuk.

Inspectie, preventief onderhoud en goede werking
Met deze inspectie en uit te voeren onderhouds- en testwerkzaamheden wordt beoogd de brandkraan vindbaar, bereikbaar, bedrijfsklaar en beproefd op te leveren. Deze inspectie is inclusief een zogenaamde ‘natte’ beproeving inclusief meting van debiet.

Naast deze inspectie kan BluswaterOK ook een representatieve steekproef nemen over een totaal bestand van brandkranen in de regio. Hierdoor wordt een betrouwbaar beeld verkregen over de staat van onderhoud van de brandkranen (nulmeting).
 

Voorbeeld van een spoelprogramma inclusief spuizak en vuilopvang van ondergrondse natte blusleiding op rangeeremplacement: foto spoelprogramma

terug