Welkom bij BluswaterOK

BluswaterOK helpt lokale overheden, brandweer, waterbedrijven en bedrijfsleven met de kwaliteitsborging van bluswatervoorzieningen met het doel veiligheid voor burgers, medewerkers én brandweermensen.

Die kwaliteitsborging bereikt BluswaterOK door:

  • Onderzoek
  • Inspectie
  • Advies

BluswaterOK richt zich op bluswatervoorzieningen van bron tot en met afnamepunt, zoals (open) geboorde putten, droge en natte blusleidingen, boven- en ondergrondse brandkranen en afsluiters.

lees meer